Tin chính sách

KHÔNG CẤP "SỔ ĐỎ" VỚI NHỮNG DỰ ÁN NỢ THUẾ

Cập nhật ngày 31-08-15 lúc 08:38

Trước khi bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), các dự án cần phải bảo đảm thực hiện đủ tiền sử dụng đất cũng như các khoản tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác với ngân sách nhà nước.

Nội dung trên nằm trong văn bản vừa được UBND TP. Hà Nội gửi đến các Sở Tài nguyên & Môi trường, Tài chính và Cục Thuế TP. Hà Nội cũng như UBND các quận, huyện, thị xã để tăng cường công tác quản lý, nhằm đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng với quy định của pháp luật khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư dự án (DA) trên địa bàn TP.

Ảnh theo dothi.net

Cụ thể, cần phải bảo đảm thu đủ số tiền sử dụng đất cũng như những khoản phạt do nộp chậm và các khoản nghĩa vụ tài chính khác vào ngân sách nhà nước trước khi bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Đối với những chủ đầu tư dự án nhà ở thực hiện bán nhà khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã cần thực hiện đúng chỉ đạo mà UBND TP đã đề ra tại văn bản số 4904/UBND-TNMT ngày 16/7/2015 về việc kiểm tra nghiêm túc, nhanh chóng kết luận và đưa ra biện pháp xử lý đối với những trường hợp đầu tư dự án vi phạm để có thể cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ, gia đình, cá nhân đã mua nhà ở tại các dự án này; cùng với đó, cần phải đề xuất các biện pháp kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư dự án.

Với trường hợp chủ đầu tư vi phạm nhưng chưa khắc phục, chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cũng như tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước thì yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ không thỏa thuận, đề xuất giao dự án cho đơn vị đầu tư này thực hiện (kể cả đấu giá QSDĐ), không thực hiện đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, không làm thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án mới; ngoài ra, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng cần phải phối hợp với Cục Thuế Hà Nội thông báo một cách công khai các khoản nợ tiền sử dụng đất lên các trang thông tin điện tử của Sở và Bộ này.

Đối với những chủ đầu tư được phép hoãn và giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất thì Cục Thuế Hà Nội cần chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành kiểm tra, thông báo yêu cầu nộp ngay tiền sử dụng đất theo đúng quy định đến các chủ đầu tư.

Đồng thời, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng được UBND TP giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các Sở Xây dựng, Tài chính và Cục Thuế Hà Nội tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy trình phối hợp về việc hoãn, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất; quy trình về bàn giao đất, cấp trích lục bản đồ, cấp phép xây dựng gắn với điều kiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để bảo đảm được sự thuận lợi cho tổ chức cũng như cá nhân trong việc thực hiện dự án nhưng không làm ảnh hưởng tới công tác thu của ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng còn nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên bán nhà ở cũng như các công trình gắn với đất cho người mua nhà tại các khu đô thị.

Thanh tra cũng được UBND TP giao phối hợp cùng sở, ngành thực hiện rà soát, phát hiện các trường hợp vi phạm, tổ chức thanh tra, kết luận và kiến nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật và báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Thời gian trước đó, Cục thuế TP. Hà Nội cũng đã thực hiện công khai hàng loạt các đơn vị còn nợ thuế trên địa bàn. Cụ thể, tính đến hết ngày 30/7, sau khi công khai, đã có 136/268 đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước với số tiền là 704 tỉ 783 triệu đồng. Trong đó, có 25/38 dự án đã nộp 524 tỉ 810 triệu đồng vào ngân sách nhà nước; 111/230 doanh nghiệp đã nộp 179 tỉ 973 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

 

Chia sẻ bài viết:


Copyright © 2017 VRM.JSC. All Right Reserved.

   Liên hệ qua Facebook