Tin thị trường

Người nước ngoài có được mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà ở từ cá nhân người Việt Nam không?

Cập nhật ngày 09-10-18 lúc 07:02

Từ ngày Luật nhà đất cho phép người nước ngoài sở hữu ở nhà tại Việt Nam thì việc thủ tục mua bán hay những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà cho người nước ngoài gặp rất nhiều tranh cãi. Bởi Luật thì ra nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể nên có rất nhiều vấn đề liên quan chưa thể giải quyết được.

Liên quan đến vấn đề mua bán nhà cho người nước ngoài, rất nhiều chủ nhà có câu hỏi: Quy định hiện hành có cho phép người nước ngoài được mua lại nhà do cá nhân người nước ngoài bán không, hay chỉ được mua của chủ đầu tư? Hoặc người nước ngoài có được nhận chuyển nhượng nhà từ cá nhân người Việt Nam không?

Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có nêu: “tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này”.

Như vậy, nếu xét theo quy định trên, thì cá nhân người nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc mua của tổ chức, cá nhân đã mua nhà ở tại Việt Nam sau đó bán lại. Cá nhân người nước ngoài không được mua nhà ở của người Việt Nam.

 (Theo Chinhphu.vn) 

 

Chia sẻ bài viết:


Copyright © 2017 VRM.JSC. All Right Reserved.

   Liên hệ qua Facebook