Tin doanh nghiệp

Dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Đà Nẵng

Cập nhật ngày 06-11-14 lúc 04:08

Dịch vụ nghiên cứu thị trường nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Nguồn nhân lực: Chuyên gia kinh tế, marketing cùng với hệ thống nhân viên thu thập thông tin chuyên nghiệp và nhanh nhẹn nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Phương thức: nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

+ Nhìn nhận vấn đề nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

+ Phân khúc thị trường, định vị sản phẩm nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi 

+ Lựa chọn mẫu, số lượng mẫu nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

+ Tiến hành thu thập thông tin bằng phỏng vấn, bảng câu hỏi, phân tích,...nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường

+ Xử lý số liệu nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

+ Phân tích kết quả và nhận kết nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

+ Chiến lược marketing hữu hiệu. nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Mọi thông tin liên hệ: nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Công ty CP Truyền Thông VRM nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Địa chỉ: 96 Lê Văn Hưu, TP Đà Nẵng nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Điện thoại: 05113.950.345 nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Hotline: 0905 29 39 58 nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Email: congtyvrm@gmail.com nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Website: www.vrm.com.vn nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Hân hạnh được tiếp đón quý khách! nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường, nghien cuu thi truong, dieu tra thi truong

Market research services VietNam Market research services VietNam Market research services VietNam

Staff: Senior Economist, marketing staff with systems to collect information professional and agile

Methods: Market research services VietNam Market research services VietNam

+ Recognize the problem  Market research services VietNam Market research services VietNam

+ Market segmentation, product positioning Market research services VietNam Market research services VietNam

+ Selection of sample, number of samples Market research services VietNam Market research services VietNam

+ Collect information through interviews, questionnaires, analysis, ...Market research services VietNam

+ Data Handling Market research services VietNam Market research services VietNam

+ Analysis of results and receive Market research services VietNam Market research services VietNam

A strategy for effective marketing.Market research services VietNam Market research services VietNam

All information contact: Market research services VietNam Market research services VietNam

VRM Communications Corporation Market research services VietNam Market research services VietNam

Address: 96 Le Van Huu, Danang Market research services VietNam Market research services VietNam

Phone: +84.5113.950.345 Market research services VietNam Market research services VietNam

Hotline: + 84 905 29 39 58 Market research services VietNam Market research services VietNam

Email: congtyvrm@gmail.com Market research services VietNam Market research services VietNam

Website: www.vrm.com.vn Market research services VietNam Market research services VietNam

Pleased to welcome you! Market research services VietNam Market research services VietNam

Chia sẻ bài viết:


Copyright © 2017 VRM.JSC. All Right Reserved.

   Liên hệ qua Facebook