Diễn đàn nhà đất

Bê tông tươi cho nền móng công trình xây dựng bền vững

Cập nhật ngày 06-07-15 lúc 04:17

Sản phẩm Bê Tông Tươi là hỗn hợp bê tông được sản xuất tại trạm trộn cố định, sau đó được vận chuyển ở trạng thái tươi (chưa đông cứng) bằng xe bồn trộn tới công trình để đổ xả trực tiếp hoặc bơm vào cấu kiện.

Chủng loại bê tông sản xuất:

  • Bê tông bền sunfat
  • Bê tông ít tỏa nhiệt
  • Bê tông chảy
  • Bê tông bù co ngót
  • Bê tông cường độ cao
  • Bê tông có thời gian thi công lâu
  • Bê tông coffa trượt
  • Bê tông cốt sợi (FRC)
  • Bê tông cường độ sớm

Độ sụt:

Đáp ứng dải độ sụt từ 8 ± 2cm đến 20 ± 2 cm

Các chỉ tiêu chất lượng và thời gian kể từ khi bê tông xuất xưởng:

- Thời gian duy trì chất lượng bê tông tươi trong xe bồn: lên tới 03 tiếng.

- Thời gian bê tông tươi bắt đầu đông kết: khoảng 05-07 tiếng.

- Thời gian bê tông tươi kết thúc ninh kết: khoảng 09-10 tiếng.

Khối lượng riêng:

Trung bình vào khoảng 2370 kg/m3 - 2390 kg/m3

Vật liệu đầu vào:

- Xi măng, Cát sàng, Đá, Nước, Phụ gia

Vận chuyển:

Xe bồn trộn Bê tông tươi chuyên dụng

Đổ vào cấu kiện:

- Đổ xả trực tiếp vào cấu kiện.

- Sử dụng bơm cần hoặc bơm ngang để bơm bê tông tươi

Chia sẻ bài viết:


Copyright © 2017 VRM.JSC. All Right Reserved.

   Liên hệ qua Facebook